cementovasterka.eu


Cementové stěrky
Cementové stěrky Cementové stěrky Cementové stěrky

Cementové stěrky

Cementové stěrky mají různé oblasti použití. Může jít o samonivelační stěrky složící pro úpravu rovinnatosti podlahy, nebo finální nášlapné vrstvy podlah. Cementové stěrky jsou ale v posledních letech také oblíbenými povrchovými úpravami stěn a jiných ploch v interiérech.

Samonivelační cementová stěrka se většinou aplikuje v tloušťkách od 3 mm do cca 30 mm. Tento materiál slouží tedy zejména k vyrovnání betonových povrchů. Někdy je také zapotřebí navýšit výšku podlahy. V jiných případech se může tato stěrka také aplikovat, za určitých podmínek přípravy, na stávající nášlapné vrstvy. Samonivelční cementové stěrky také existují v rychlovazných variantách. Tyto jsou pochůzí po 24 hodinách a finální nášlapná vrstva může být aplikovaná podle druhu této stěrky po 72 hodinách nebo po 24 hodinách. Zajímavou novinkou v tomto segmentu je také samonivelační stěrka, která se pigmentuje a po zalakování polyuretanovým lakem tak tvoří zároveň finální nášlapnou vrstvu.

Jiným typem jsou cementové stěrky, které se aplikují na již připravený podklad a tvoří se z ní nášlapné vrstvy. Může jít o variantu litou, která se aplikuje v tloušťce cca 5 mm nebo stěrkouvou, která má celkovou sílu cca 2 mm. Obě varianty jsou pigmentované a v nabídce je několik desítek až stovek odstínů. Uzavírá se někdy voskem, někdy polyuretanovým lakem.

Obdobou posledně jemenovaných cementových stěrek jsou cementové stěrky, které jsou určeny pro svislé plochy. Jde o masivní systémy, které mají včetně připravy podkladu tloušťku 3 mm a jsou ve většině případů vhodné také do koupelen a prostor trvale zatěžovaných vodou. Barevná škála je také rozsáhlá a uzávěra podle povahy užití ploch je opět voskem, olejem nebo polyuretanovým lakem.